Phần mềm quản lý xưởng in

Phần mềm quản lý xưởng in được Công ty Liên Hoàn Phát phát triển và các xưởng in lớn sử dụng hơn 5 năm nên đã hoàn thiện chức năng cũng như cập nhật những tính năng mới...