Phần mềm

Nhận viết phần mềm chạy online mọi lúc mọi nơi điều có thể truy cập được qua máy tính điện thoại... Dễ dàng quản lý và sử dụng. Phần mềm được viết trên ngôn ngữ PHP, HTML... Cơ sở dữ liệu MySQL Hoặc SQL Server...
 
Hiện tại công ty chúng tôi đã có sẳn 1 số phần mềm sau đang được một số công ty sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu chúng tối có thể kích hoạt cho dùng thử:
 
Chức năng điều bài in, Nhận bài điều bài in từ khách hàng, Quản lý Tiến độ bài in (đã điều, đã in, xuống bài...), Quản lý mực in, giấy in, nguyên liệu... Thống kê bài in theo máy và theo thợ đứng máy in. Tính tiền bài in và tiền công thợ in. Quản lý công nợ khách in....
 
Phần mềm quản lý làm biển số xe:
Những công ty nhận làm biển số xe từ các head...
Chức năng phần mềm: Nhận thông tin làm biển số xe, Tính giá làm biển số xe theo loại xe, theo tỉnh thành, Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày, theo tháng...Thống kế những đơn đã 20 ngày mà chưa có biển số. Thông báo những đơn hàng đã nhận biển số mà 10 ngày sau chưa có Carvet...Quản lý head nhận là biển số... Xuất hồ sơ đi xét xe...
 
Phần mềm bán hàng + inbill
chức năng phần mềm tạo đơn hàng và in đơn hàng, thống kê đơn hàng...thống kê hàng tồn kho, thống kê hàng nhập...
 
Phần mềm chăm sóc khách hàng
Chức năng phần mêm: Lên lịch chăm sóc khách hàng, lịch hẹn chăm sóc, thông báo những khách chưa chăm sóc, những khách tới lịch hẹn chăm sóc. Lịch sử chăm sóc...
 
Ngoài những phần mềm này chúng tôi cũng đang phát triển phần mềm sau:
Phần mềm quản lý sân bóng đá mini
Chức năng chính: cho khách chọn lịch đặt sân trong thời gian sân trống, những ngày giờ đã có khách đặt không cho đặt tiếp. Thông báo cho chủ sân biết khi có khách đặt. Thống kê giới thiệu đặt sân tính hoa hồng...Thống kê doanh thu của từng sân...