Push Notification là gì?

Push Notification là chức năng "đẩy thông báo" đến những client (Những khách hàng đã đăng ký nhận thông báo). Push Notification có thể đẩy chữ hoặc hình ảnh, âm thanh.. đến khách hàng. 

Push Notification laptop

Trên di động

Push Notification Mobi

Sử dụng chức năng này để marketing, chăm sóc khách hàng... Tương đối hiệu quả đối với các website bán hàng...

Cách cài đặt Push Notification cho web? 

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ để tích hợp chức năng này, một số nhà cung cấp tính phí...Nếu bạn muốn tích hợp Push Notification cho website của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.