Google Dance là gì? Cách khắc phục

Nguyên Nhân website bị google dance?

website rớt top rồi đạt top

Nguyên nhân hay bị nhất là bạn SEO quá gấp (đi link quá nhiều và nhanh) vì thế nếu website bạn bị dính google thì hãy SEO chậm lại hoặc ngưng SEO một thời gian hoặc kết hợp chạy adwords...

Google dance có ảnh hưởng đến SEO?

về phương diện SEO thì có thể nói là không ảnh hưởng  gì hãy bình tĩnh. Chỉ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh vì từ khóa không ổn định. Nên những người làm SEO khi bị dính google hãy yên tâm vì đều này là bình thường. mà cũng có thể được xem là một tín hiệu tốt đối với SEO.

Thời gian xảy ra google dance khoảng bao lâu?

google dance xảy ra bao lâu

google dance

Thời gian kéo dài google dance không cố định nhưng theo kinh nghiệm của mình thì không quá 6 tháng.