Nginx và Apache nên lựa chọn máy chủ web nào?

Nginx và Apache lựa chọn máy chủ nào là tùy vào nhu cầu sử dụng của mọi người thôi. Vì mỗi loại đều có những điểm mạnh riêng. Nếu tận dụng luôn cả hai thì tuyệt vời.

So sánh về  2 loại máy chủ này đã có rất nhiều bài viết rồi bạn có thể lên google search để tham khảo thêm. Ở đây mình chỉ nói đến điểm mạnh của 2 loại máy chủ web này để bạn có thể tận dụng chúng.

Điểm mạnh của máy chủ Nginx:

Tải (load) những thành phần tĩnh như (css,js,font, hình ảnh) rất nhanh. Theo giới thiệu thì nó nhanh gấp 2,5 Lần máy chủ Apache

Static Web

Điểm mạnh của máy chủ Apache:

Máy chủ Apache sử dụng được htaccess còn Nginx thì không.  htaccess rất mạnh về điều hướng cũng như những vấn đề khác.

Web động

Nếu bạn tận dụng những điểm mạnh của 2 loại máy chủ này cho 1 trang web thì tuyệt vời.

Tất cả website do Liên Hoàn Phát thiết kế đều tách làm 2 phần để chạy trên 2 máy chủ riêng. Như đã nói ở trên Nginx rất mạnh về phần tĩnh nên sẽ được đảm nhiệm những thành phần như css,js,font,json và hình ảnh... Thường được tách chạy dưới dạng subdomain static.domaincuaban

Phần còn lại chạy trên domain chính với máy chủ Apache + MySQL để tận dụng tối đa sức mạnh của htaccess cũng như những thế mạnh khác của Apache

web tĩnh và động