Schema là gì? ảnh hưởng như thế nào đến SEO

Schema ảnh hưởng như thế nào tới SEO?

Scheme ảnh hưởng rất lớn đến SEO vâng mình nhắc lại là cực lớn. Schema ngoài giúp SEO top google còn giúp trình bày dữ liệu của bạn trong trang kết quả tìm kiếm của google.

Schema và SEO

Bạn thấy đấy từ dấu sao, giá, video.... đều là kết quả cua shema

Schema và seo top google

Schema làm cho kết quả tìm kiếm của trang website của bạn chiếm không gian gần như 2 trang web khác và đặc biệt nổi bật...

Tích hợp schema cho webiste

Schema có rất nhiều kiểu dữ liệu để tích hợp và cũng có nhiều phương thức tích hợp....

Đối với wordpress và những web sử dụng mã nguồn mở khác bạn có thể dùng tool để tích hợp

Còn lại bạn có thể tích hợp bằng tay.

Các loại tích hợp schema

Các loại tích hợp schema

Bạn thấy hình trên rồi đó có rất nhiều cách để tích hợp schema cho website. Nhưng google khuyến khích sử dụng kiểu application/ld+json  tức là kiểu đầu tiên